به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۵۳۷۷۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند

کتابهای جدید

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۵%

چگونه مدیر کل شویم؟

۴۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ریال
۱۰%

اصول مدیریت پسماند جامد شهری

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۵%

اینستاگرام برای کسب و کار

۷۸۰۰۰۰ ۷۴۱۰۰۰ ریال
۵%

چطور یک اینفلوئنستر بشم؟

۶۲۰۰۰۰ ۵۸۹۰۰۰ ریال
۵%

3 ماه تا رتبه 1 گوگل

۷۸۰۰۰۰ ۷۴۱۰۰۰ ریال
۵%

مبانی بازاریابی دیجیتال مد

۷۸۰۰۰۰ ۷۴۱۰۰۰ ریال
۵%

مدیریت ارتباط با مشتری مجازی

۶۸۰۰۰۰ ۶۴۶۰۰۰ ریال
۵%

مدیریت کلینیک

۸۸۰۰۰۰ ۸۳۶۰۰۰ ریال
۵%
۱۵%

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کلید فولاد

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال
۵%
۵%
۱۰%

کتابهای ویترین

۱۰%
۵%

استاتیک

۴۸۰۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ریال
۵%

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

۳۲۰۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

هیدرولیک و پنوماتیک همراه با DVD

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال