به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند

کتابهای جدید

۱۰%
۱۰%

نقشه کشی سازه های بتنی

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ریال
۱۰%

غریزه قدرت اراده

۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ریال
۱۰%

این است بازاریابی

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%

گره گشایی با بازاریابی

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%

بازاریابی رسانه های اجتماعی

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰ ریال
۱۰%

کسب و کار فین تک

۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ریال
۱۰%

مدیر معجزه اندیش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

مدیریت کسب و کار و بهره وری

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

فرهنگ عمومی

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانین کسب و کار

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

خلاقیت در هنر

۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ریال

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۵%

مقدمه‌ای بر نظریه مدول‌ها

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ریال

کتابهای ویترین

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%

مدیریت پسمانده های صنعتی جلد 1

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%