به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند
  • banner_slider02
    فرهمند

کتابهای جدید

۱۰%
۱۰%

راننده خوب

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

راهنمای کاربردی آبکاری نیکل

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۵%
۵%

ریاضیات مهندسی پیشرفته

۷۴۰۰۰۰ ۷۰۳۰۰۰ ریال
۵%
۱۰%
۵%
۱۰%
۱۰%

مبانی فوتونیک جلد دوم

۱۵۷۰۰۰۰ ۱۴۱۳۰۰۰ ریال
۱۰%

مبانی فوتونیک جلد اول

۱۵۷۰۰۰۰ ۱۴۱۳۰۰۰ ریال

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کتابهای ویترین

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%

مدیریت پسمانده های صنعتی جلد 1

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%