به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۵۳۷۷۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند

کتابهای جدید

۵%

بوم شناسی بانک بذر خاک

۶۴۰۰۰۰ ۶۰۸۰۰۰ ریال
۵%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۵%

پایتون چگونه برنامه بنویسیم

۱۰۴۰۰۰۰ ۹۸۸۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

برق خودرو جلد اول

۸۵۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کلید فولاد

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کتابهای ویترین

۱۰%
۵%

استاتیک

۴۸۰۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ ریال
۵%

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

۳۲۰۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال