به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند

کتابهای جدید

۱۰%

مدیریت کسب و کار و بهره وری

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

فرهنگ عمومی

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانین کسب و کار

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

خلاقیت در هنر

۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ریال

اخلاق حرفه ای

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

کارآفرینی

۳۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستی

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ریال

خدمات الکترونیکی

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ریال

مبانی کنترل کیفیت

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

گزارش نویسی

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

راننده خوب

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کتابهای ویترین

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%

مدیریت پسمانده های صنعتی جلد 1

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%