به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۴۱۰۶۸۸

تعداد يافت شده (۱۰۴) صفحه ۱ از ۹

ليست كتاب در زمينه

موجود

۳ اصل استخدام بهترین ها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
موجود
موجود

۵۳ اصل مدیریت انسانها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

استراتژی عملیات

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
موجود
موجود
موجود