به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۵۳۷۷۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸

تعداد يافت شده (۱۲۹) صفحه ۱ از ۱۱

ليست كتاب در زمينه

موجود

۳ اصل استخدام بهترین ها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
موجود
موجود

۵۳ اصل مدیریت انسانها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
ناموجود
موجود
موجود
موجود
موجود

ابزار عمومی تحقیق

۲۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
موجود
موجود

استراتژی عملیات

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
موجود
موجود