به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
  • banner_slider02
    وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند

کتابهای جدید

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

شیل های قیری

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ریال

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۵۵۰۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۸۵۰۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

آزمایشگاه مکانیک خاک همراه با DVD

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

کلید فولاد

۳۳۰۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰ ریال
۵%
۵%
۱۰%

کتابهای ویترین

۱۰%
۵%

استاتیک

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ریال
۵%

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

۱۰۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

پردازش تصاویر رقومی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

هیدرولیک و پنوماتیک همراه با DVD

۳۵۰۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%

جایگاه معماری در ساختمان

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

فرهنگ مهندسی شیمی

۷۸۰۰۰۰۰ ۷۰۲۰۰۰۰ ریال
۱۰%

دستنامه نقشه برداری

۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

آلودگی هوای داخل ساختمان

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال