به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
 • banner_slider02
  وب سايت فروشگاهي انتشارات فرهمند
 • banner_slider02
  1
  1
 • banner_slider02
  1
  1
 • banner_slider02
  1
  1
 • banner_slider02
  1
  1

کتابهای جدید

۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

خاک غیر اشباع

۲۴۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

کتابهای پرفروش

۱۰%
۱۰%
۱۰%

مدل سازی برای طراحی سازه ها

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%
۱۰%

مواد افزودنی شیمیایی بتن

۵۵۰۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

۸۵۰۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%
۱۰%

آزمایشگاه مکانیک خاک همراه با DVD

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۰%

کلید فولاد

۳۳۰۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰ ریال
۵%
۵%
۱۰%

کتابهای زیر چاپ

۱۰%

مهندسی پی پیشرفته

۳۵۰۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%

مکانیک خاک پیشرفته

۴۵۰۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰۰ ریال
۱۰%