به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸

نمایندگیهای نشر دانشگاهی فرهمند

ردیف نام نمایندگی نام مدیر آدرس نمایندگی تلفن فکس
1 دفتر انتشارات

تهران - خیابان انقلاب - بین 12 فروردین و فخر رازی - روبروی دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - طبقه اول - واحد 419
66410688 -66968614