به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸

تعداد يافت شده (۱۳۲) صفحه ۱ از ۱۱

ليست كتاب در زمينه

موجود

۳ اصل استخدام بهترین ها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
موجود
موجود

۵۳ اصل مدیریت انسانها

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰
ناموجود
موجود
موجود
موجود
موجود

ابزار عمومی تحقیق

۲۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
موجود
موجود

استراتژی عملیات

۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
موجود
ناموجود