به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸

تعداد يافت شده (۱۳۲) صفحه ۱ از ۱۱

ليست كتاب در زمينه

موجود

53 اصل استخدام بهترین ها

۹۹۰۰۰۰ ۸۹۱۰۰۰
موجود
موجود

۵۳ اصل مدیریت انسانها

۹۹۰۰۰۰ ۸۹۱۰۰۰
ناموجود
موجود
موجود
موجود
موجود

ابزار عمومی تحقیق

۲۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
موجود
موجود

استراتژی عملیات

۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
موجود
ناموجود