به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
products
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ريال

انتقال حرارت

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۶۸۸۰۱
تعداد صفحات :۶۷۲

سال چاپ:۱۳۹۰

موضوعات:

در صورت درخواست تلفنی برای ارسال کتاب با شماره تلفن های : 66410688  -  66968614  و همراه  09125010030  تماس حاصل فرمایید