به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
products
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵ درصد
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ريال

RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۶۷-۵۸-۷
تعداد صفحات :۲۱۸

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:

در صورت درخواست تلفنی برای ارسال کتاب با شماره تلفن های : 66410688  -  66968614  و همراه  09125010030  تماس حاصل فرمایید