به سایت انتشارات فرهمند خوش آمدید
تلفن تماس: ۶۶۹۶۸۶۱۴- ۶۶۴۱۰۶۸۸
products
قیمت: ۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت سایت:۰ ريال

راهنمای جامع بارگذاری باد بر سازه ها


شابک:
تعداد صفحات :۳۰۰

سال چاپ:۱۴۰۳

موضوعات:

در صورت درخواست تلفنی برای ارسال کتاب با شماره تلفن های : 66410688  -  66968614  و همراه  09125010030  تماس حاصل فرمایید